fbpx

Як європейські працедавці знущаються над людьми без візи

За даними, http://svitua.com.ua, із запровадженням безвiзу для України серед людей з’явилося чимало думок про те, щоби виїхати на заробiтки лише з бiометричним паспортом.

Мовляв, нiхто ж не знає мотивiв виїзду до Європи. А хто там перевiряє? Бiльшiсть людей, якi їздили працювати, нiколи не натрапляли на перевiрки. Тож витрачати 30 євро, а то й бiльше, та масу часу на виготовлення вiзи не дуже й хочеться. То, може, i не треба?

  “Кожен, хто їде працювати лише з бiометричним паспортом, наражає себе на небезпеку, – пояснює Катерина Кульчицька, аналiтик громадської iнiцiативи “Європа без бар’єрiв”. – У всiх європейських країнах обов’язково слiд мати робочу вiзу. Це або запрошення з мiсця роботи та нацiональна вiза, або ж шенгенська робоча, як у Чехiї, наприклад”.

– Чим загрожує вiдсутнiсть вiзи заробiтчанину?  

– Людина, яка не має вiзи для працевлаштування та дозволiв на роботу, перебуває поза законом. Якщо якимось чином це виявляють, вона мусить оплатити штраф у розмiрi три тисячi євро, а також негайно повернутися до України. Зазвичай таким людям забороняють в’їзд до Шенгенської зони (вiд одного до десяти рокiв). Це негативно впливає на вiзову iсторiю i зменшує можливiсть оформлення наступних вiз.

Порушення мiграцiйного законодавства фiксується в шенгенськiй інформацiйнiй системi. I кожному прикордоннику будь-якої країни ЄС доступна ця iнформацiя. У майбутньому, коли людина захоче поїхати навiть iз метою туризму, їй можуть заборонити в’їзд.

  – Як виявляють, що людина працює без вiзи?   

– Перевiрити її наявнiсть можуть навiть полiцейськi. А ще в кожнiй країнi є свої окремi органи соцiального та пенсiйного забезпечення. Вони контролюють ринок працi, бо їх цiкавлять сплата податкiв та виконання трудового законодавства на пiдприємствах. Кожен правоохоронець може перевiрити документи та порахувати, як довго ви перебуваєте у країнi. Бували випадки, коли люди їхали машиною з українськими номерами, їх зупиняла мiсцева полiцiя та питала документи.

  — Чи працедавцям вигiдно брати до себе на роботу нелегалiв?  

— Здебiльшого роботодавцi з ЄС бояться брати людей без документiв. Навiщо працедавцевi пiдставляти себе, якщо серед українських працiвникiв величезна пропозицiя? Можна легко знайти добросовiсну людину, яка буде пiдходити i за квалiфiкацiєю, i за рiвнем заробiтної працi, i за всiма наявними документами.   Якщо ж працедавець бере на роботу нелегала, вiн хоче на ньому істотно зекономити або надурити. Домовленiсть дiятиме лише на словах. Людинi можуть не виплатити зарплату – а до полiцiї зi скаргою не пiдеш, бо ж працюєш нелегально!

Часто стається, що в людей зовсiм не вiдповiднi умови працi. Замiсть восьми годин роботи по п’ять днiв на тиждень люди працюють щоденно аж дванадцять. I подiтися немає де, бо нелегал у чужiй країнi цiлком залежить вiд нечесного роботодавця. У разi хвороби або нещасного випадку на виробництвi керiвник не буде змушений вiдшкодовувати кошти. Якщо ж робота оформлена офiцiйно, є страховка, яка зобов’язує це робити.

– Як себе убезпечити вiд неприємностей на закордонних заробiтках?  

– Пройти шлях отримання дозволiв легального виїзду. Для цього можна користуватися послугами легальних посередникiв або ж шукати самостiйно. Нiхто ж не забороняє пiд час перебування за кордоном без вiзи паралельно домовлятися з роботодавцем про роботу. Але пiсля цього треба повернутися в Україну та оформити всi  документи для працевлаштування за кордоном.

  Слiд звернути увагу, що в кожнiй країнi вимоги рiзнi. Тому краще зайти на сайт посольства країни, де в роздiлi “Робоча вiза” вказана детальна iнформацiя про те, що саме потрiбно для оформлення документiв.

– Чи зможуть українцi в найближчi роки працювати за кордоном без вiз?

  – Думаю, нi. Тому що безвiзовий режим, який нам надали, стосується туристичних поїздок. I нiколи не йшлося, що вiн буде для того, щоб українцi працювали за кордоном. Треба зрозумiти один факт: кожна країна ЄС має свою полiтику щодо робочої вiзи. Однi країни спрощують оформлення документiв для iноземцiв, бо їм бракує робочих мiсць. А деяким не вигiдно, щоб до них приїжджали з iнших країн. Це залежить вiд рiвня безробiття. Саме тому в кожнiй країнi свої правила, свої договори i свої вiзи.

  Вiкторiя СЕРЕДА